ПРОПОЗИЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАКАЗУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЮВАННЯ У МИСЛИВСЬКИЙ СЕЗОН

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Шановні колеги!
Спілкування на багатьох форумах мисливців та мисливських організацій України, а свого часу, і здійснюючи перевірки ведення мисливського господарства та полювання, доводилося неодноразово відмічати, що іноді накази користувачів мисливських угідь про проведення полювання у певний мисливський сезон оформлюються, у першу чергу, не зрозуміло для всіх учасників процесу (пересічних мисливців, посадових осіб користувачів мисливських угідь, посадових осіб органів державного нагляду та контролю тощо. І це – враховуючи те, що такі накази видаються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними державними адміністраціями. До яких наслідків таке може призвести, ми не будемо з’ясовувати, але такі накази, безумовно, викликають нарікання простих мисливців і заважають їм із задоволенням полювати за свої чесно зароблені кошти. Як же зробити наказ правильним, щоб він відповідав вимогам БЗ та інших законів та нормативно-правових актів, був зрозумілим не тільки посадовим особам, але й звичайним мисливцям.

Стаття досить велика, тому розподілю її на декілька частин
 
Останнє редагування:

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Почнемо розбиратися. як правильно та зрозуміло для мисливців, своїх працівників та посадових осіб, які будуть здійснювати перевірки у господарстві, користувачам мисливських угідь оформити наказ про проведення полювання у мисливській сезон певного періоду (наприклад, 2019-2020 років) у конкретному мисливському господарстві.

Як відомо, зазначені накази видаються на виконання приписів частини другої статті 19 (Строки полювання) Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (далі - Базовий Закон або БЗ), які звучать таким чином: "Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених цим Законом, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості".

Що перше необхідно врахувати, створюючи проект наказу про проведення полювання у відповідному мисливському сезоні в мисливських угіддях, наданих у користування певному користувачу? На мою думку, необхідно чітко встановити, кому конкретно надані мисливські угіддя у користування для ведення мисливського господарства відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами на виконання статті 22 Базового Закону. Щоб стало зрозумілим, про що я хочу сказати, зверну увагу читачів, що сказано у статті 1 БЗ про користувачів мисливських угідь: «користувачі мисливських угідь - спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь». Виходячи із приписів цього тлумачення БЗ, користувачем мисливських угідь може бути, наприклад, Державне підприємство «Радомишльське лісомисливське господарство» (далі – ДП «Радомишльське ЛМГ»), а може бути, що мисливські угіддя закріплені за Броварським мисливсько-рибальським господарством, яким фактично опікується Броварська районна організація УТМР. Зрозуміло, що наказ про проведення полювання на вказаних мисливських угіддях повинна видавати та організація, яка є користувачем мисливських угідь (за ким вони закріплені рішенням місцевого органу виконавчої влади – наприклад, Київською обласною радою). Саме ті, кому таким рішення надані у користування мисливські угіддя, й повинні видавати наказ.

Другим моментом, який необхідно враховувати видавцям наказу, слід вважати те, що в Україні існують загальні вимоги (правила) оформлення документів. Щоб ознайомитися із ними, посадовим особам користувачів мисливських угідь необхідно ознайомитися із Національним стандартом України - ДСТУ 4163-2003 «УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. Державна уніфікована система документації». Знайти його можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03?find=1&text=%F8%F0%E8%F4%F2#w11 у базі Верховної Ради України. Згідно із приписами цього державного стандарту України, встановленими у його п.1.1, цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо), створювані в результаті діяльності і підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності. Не завадило б фахівцям користувачів мисливських угідь ознайомитися також із «Деякими питаннями документування управлінської діяльності», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55. (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF?find=1&text=%E7%E0%E3%E0%EB%FC%ED%B3#w18 ) Обізнаність ніколи не буде на заваді!

З метою отримання цієї обізнаності, я б також запропонував, особливо молодим працівникам мисливського господарства, ознайомитися із старими наказами про проведення полювання у певний мисливський сезон, які раніше видавалися центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства (як відповідний орган зараз визначається у Базовому Законі). Наприклад, із наказом Державного комітету лісового господарства України від 17.04.2009 № 102 «Про проведення полювання у мисливський сезон 2009/2010 року» (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-09 ). Як кажуть: «Марксизм не догма, але керівництво до дії»!

А зараз давайте ознайомимся із якимось із виданих та оприлюднених наказів про проведення полювання у 2018-2019 роках. Наприклад, із наданим одним із керівників мисливського господарства УТМР, який є автором наказу та надав дозвіл на його аналіз на шпальтах нашої газети. Але я, з дозволу читачів нашої газети, назву району змінив.

По-перше, коли керівник користувача мисливських угідь починає озвучувати назву свого господарства, то треба згадати, як ця назва звучить у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У нашому прикладі йдеться про Сидорівську районну організацію УТМР (назва району мною змінено). Зробивши безкоштовний запит до Єдиного державного реєстру, було встановлено точну назву організації, за якою вона зареєстрована в Україні (у керівників цієї організації відповідні відомості із Єдиного державного реєстру завжди є). Але нам відомо, що згадана Сидорівська районна організація із статусом юридичної особи є відокремленим підрозділом Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок», підпорядкованим до вищої організації за адміністративно-територіальним принципом через Львівську обласну організацію УТМР. Тому найменування організації – автора наказу, який ми аналізуємо, слід зазначити таким чином: у першому рядку, із вирівнюванням по центру, зазначаємо офіційну назву головної організації (організації вищого рівня. Цю назву можна зазначити у скороченому вигляді у разі наявності офіційно визначеного скорочення), рядком нижче – назву обласної організації, через яку районна підпорядковується вищій організації, а третім рядком – назву районної організації у точній відповідності до назви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі. Назву районної організації теж можна подавати у скороченому вигляді, але лише у разі наявності офіційно визначеного скорочення в Єдиному державному реєстрі. Зважаючи на те, що на бланках організацій, які мають подвійне або потрійне підпорядкування, зазначаються найменування усіх установ вищого рівня, я би назву автора наказу зазначив таким чином:

Громадська організація

«Українське товариство мисливців і рибалок»

Львівська обласна організація УТМР

Сидорівська районна організація УТМР

СИДОРІВСЬКЕ МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 
Останнє редагування:

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Нижче назви центрованим же способом розміщують довідкові дані про організацію: поштову адресу, номери телефонів, телефаксів, адресу електронної пошти, адресу офіційного веб-сайту тощо. Наприклад:

вул. Шевченка-Дольна, 28, смт Сидорівка, Львівська обл., 80000

тел. 01111-0-11-11, e-mail: qwe@mail.com.ua

Довідкові дані розміщуються для оперативного вирішення питань, які можуть виникнути у читачів наказу.

Далі зазначається назва документа, дата його видання та номер у такому порядку:

Н А К А З

03.04.2019 № 2

Датою документа є дата його реєстрації. Дата оформлюється цифровим або словесно-цифровим способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться (звертаю увагу, що слово «рік» чи «р.» у такому випадку не додаються). Можна застосовувати словесно-цифровий спосіб зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 грудня 2017 року. Дозволяється вживати слово “рік” у скороченому варіанті “р.”.

Номер наказу (реєстраційний індекс) складається з порядкового номера документа у межах групи документів, що реєструються, який доповнюється індексами, що застосовуються в організації, зокрема індексами за номенклатурою справ, структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують документ, виконавців, питань діяльності яких стосується документ. Як правило, реєстраційна індексація визначається Інструкцією із діловодства, затвердженою в організації відповідним наказом.

Далі зазначаємо короткий зміст документа, який повинен містити стислий виклад суті документа. Зазвичай, його друкують він лівого берега документа неповними рядками до 30 літер, з вирівнюванням вмісту за лівим полем, текст можуть мати декілька рядків. Короткий зміст, обсяг якого перевищує 150 знаків (п’ять рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Короткий зміст відповідає на питання “про що?”, “кого?”, “чого?”. У нашому випадку короткий зміст наказу може мати такий вигляд:

Про проведення полювання у

мисливському сезоні 2019/2020

роках у мисливських угіддях,
наданих у користування

Сидорівській р/о УТМР


Далі друкується текст документа.

Текс документа (власне, як і весь документ, зазвичай друкується машинописним друком, або із застосуванням комп’ютерної техніки. Розмір шрифту (кегль), яким друкується документ 12-14 пунктів. Зазвичай застосовується гарнітура шрифту Times new roman.

Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його створено. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно. Документ не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності та емоційності.

Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв’язного тексту, анкети чи таблиці або шляхом поєднання цих форм.

Суцільний зв’язний текст документа містить граматично та логічно узгоджену інформацію про певні дії.

Тексти складних і великих за обсягом документів можуть поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються за допомогою римських або арабських цифр без/з крапкою або дужкою.

Текст наказу з питань основної діяльності організації (а саме про такий наказ у нас мова йде) складається з преамбули і розпорядчої частини.

У преамбулі зазначаються підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Зазначена частина починається, зазвичай, із слів “На виконання”. Якщо документ видається на підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині (преамбулі) зазначається посилання на відповідний документ. У нашому випадку, як можна зрозуміти, підставою видання наказу є Базовий Закон, а також Статут УТМР, як організації, яка є користувачем мисливських угідь, що, власне, і додає наказу деяких особливостей. Преамбула наказу закінчується словом “наказую”.

Пропоную для нашого проекту наказу надрукувати таку преамбулу:

На виконання приписів Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (далі – Закон), а також Статуту Громадської організації «Українське товариство мисливців та рибалок» (далі – Статут УТМР)Н А К А З У Ю:


Зверніть увагу, що наприкінці преамбули, перед словом «НАКАЗУЮ:» кома у сучасній редакції не ставиться.

Після слова «НАКАЗУЮ:» друкується розпорядча частини наказу.

Як ми зазначили вище, тексти складних і великих за обсягом документів можуть поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються. У нашому прикладі будемо використовувати нумерацію арабськими цифрами з крапками. Нумерація у нас буде складатися із: розділів (мають номер, що складається з однієї арабської цифри), підрозділу (складаються з двох арабських цифр, поділених крапкою, перша цифра нумерації підрозділу відповідає номеру розділу) та пунктів (три арабські цифри, поділені крапками, відповідно вони відповідають нумерації свого розділу та підрозділу). На кінці нумерації розділів, підрозділів та пунктів будемо теж ставити крапку. Розділ може мати декілька підрозділів, а останній – декілька пунктів. У разі складних текстів, за необхідністю, можуть застосовуватися і підпункти.
 
Останнє редагування:

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Нижче надаємо приклад розпорядчої частини проекту нашого наказу:

1. Установити на території мисливських угідь, наданих у користування Сидорівській районній організації УТМР:

1.1. Такі строки полювання:

1.1.1. На норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної або пухівки, лутка або креха малого, крохалів або крехів середнього та великого, черні червонодзьобої, нерозня, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, кулика-довгонога або ходулочника, чоботаря або шилодзьобки, кроншнепів або кульонів тонкодзьового, великого та середнього, чайки, лежня, дерихвоста, пісочників або зуйків великого або галстучника, малого, товстодзьобого, коловодників ставкового або поручайника, болотяного або фіфі та лісового або чорниша, крем’яшника, перевізника або набережника, плавунців плоскодзьбого та круглодзьобого, баранця великого, курочки водяної, пастушка), голубів (крім голуба-синяка) – від 18 години 10 серпня до 23 листопада 2019 року включно. Додатково тільки для власників собак, які мають паспорт на собак мисливських порід, від 2 жовтня вказаного року дозволяється полювання у середу за наявності окремих відстрільних карток. На вищевказані виді пернатої дичини, на яких дозволено полювання, у період від 24 листопада до 31 грудня 2019 року дозволено полювання в суботу та неділю за наявності у мисливця відстрільної картки на добування пернатої дичини та лише у разі одночасної наявності відстрільної картки на добування хутрових звірів. При цьому у суботу у цей період дозволяється полювання на пернату дичину лише на великих водоймах, а саме: (або надати список таких великих водойм, або вказати площу, від якої водойма вважається великою, - В.Я.);

1.1.2. На зайця-русака – від сходу сонця 24 листопада до 5 січня 2019 року включно, лише у польових угіддях.

1.2. Такі дні полювання:

1.2.1. На пернату дичину – субота та неділя, а для власників собак, які мають паспорт на собак мисливських порід, дозволяється додатковий день – середа у строки та порядку, вказаних у п. 1.1.1 цього наказу;

1.2.2. На копитних при колективному полюванні з нагоничами (облавному полюванні) – субота та неділя, а за наявності стійкого снігового покриву – всі дня тижня;

1.2.3. На зайця-русака – неділя;

1.2.4. На лисицю у січні та лютому 2020 року – всі дні тижня, але у присутності працівника єгерської служби господарства;

1.2.5. При індивідуальному полювання на всі види мисливських тварин за спеціальною відстрільною карткою – всі дні тижня.

1.3. Такі особливості полювання:

1.3.1. Добування вовка,
лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється за наявності спеціального дозволу на добування цих видів, а також - за наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин;

1.3.2. Полювання на пернату дичину та хутрових звірів дозволяється лише з використанням набоїв, спорядженими шротом діаметром не більше 5 мм (№ 0000);

1.3.3. У разі проведення індивідуального полювання або колективного полювання без наявності розпорядника, забезпечення відміток про час, місце полювання та добуту дичину у контрольних картках обліку добутої дичини та порушень правил полювання, а також у дозволах на добування покладається на кожного мисливця особисто.

1.4. Такі норми добування (відстрілу) за день полювання мисливських тварин (голів) одним мисливцем:

1.4.1. Зайця-русака – 1;

1.4.2. Пернатої дичини норма добування визначається щорічно наказом Міністерства екології та природних ресурсів, але не повинна перевищувати для:

качок – 5; лисок – 6; куликів – 10; голубів – 10; перепелів – 15; куріпок – 3;

1.4.3. Норми добування (відстрілу) єнотовидного собаки, лисиці, шакалу та вовка не лімітовані.

2. Єгерській службі Сидорівської районної організації УТМР:

2.1. Допускати до полювання лише:

2.1.1. Мисливців, які мають документи на право полювання, визначені приписами статті 14 Закону, а мисливців-членів УТМР – якщо вони також сплатили щорічні членські внески. Члени УТМР, які не сплатили щорічні членські внески, можуть допускаються до полювання на умовах, за якими до полювання у мисливських угіддях, наданих у користування організаціям УТМР, допускаються мисливці, які не є членами УТМР;

2.1.2. Мисливців із собаками мисливських порід, що мають відповідний паспорт, визначений абзацом шостим частини першої статті 14 Закону;

2.2. Не допускати до полювання мисливців у разі заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, що підтверджується наявністю щодо них вмотивованих постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2.3. Сезон полювання починати з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району згідно із Законом України «Про ветеринарну медицину»;

2.4. Суворо дотримуватися пропускної спроможності мисливських угідь.

2.5. Видавати мисливцям дозволи на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільні картки) із обов’язковим зазначенням у них дати та місця проведення полювання, а також відомостей про мисливця, забезпечуючи дотримання порядку видачі, повернення та обліку дозволів на добування, а також обліку добутої дичини;

2.6. Забезпечити перед полюванням реєстрацію мисливців і проведення інструктажів мисливців з правил безпеки при проведенні полювань і порядку організації та проведення полювання.

2.7. У разі проведення колективного полювання з нагоничами (облавного полювання) у якості розпорядника полювання, перед початком полювання визначати нагоничів, проводити їх інструктаж та призначати старшого серед нагоничів.

2.8. Забезпечити здійснення відміток у контрольних картках обліку добутої дичини та порушень правил полювання, а також у дозволах на добування під час проведення колективного полювання з нагоничами (облавного полювання).

2.9. Вживати заходів з охорони мисливського фонду від порушників правил полювання, а також щодо дотримання мисливцями правил полювання, норм добування мисливських тварин та техніки безпеки та дотримання правил пожежної безпеки у співпраці з територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного агентства лісових ресурсів України та Національної поліції України.

2.10. Довести цей наказ до початку сезону полювання 2019-2020 років до відома голів первинних організацій УТМР, зацікавлених державних органів та громадськості, а також розмістити його копію у загально доступному місці приміщення районної організації УТМР для ознайомлення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Якщо читачі уважно прочитають викладений текст розпорядчої частини наказу, то побачить, що він має три розділи, а, наприклад, перший розділ
«1. Установити на території мисливських угідь, наданих у користування Золочівській районній організації УТМР:» має чотири підрозділи (1.1 - 1.4), із яких підрозділ «1.2. Такі дні полювання:» складається з 5 пунктів (1.2.1 -1.2.5). Така нумерація документу дозволяє, по-перше, дещо скоротити текст документа, а, по-друге, спрощує його читання. Наприклад, пункт 1.2.2 слід читати таким чином:

1. Установити на території мисливських угідь, наданих у користування Сидорівській районній організації УТМР:

1.2. Такі дні полювання:

1.2.2. На копитних при колективному полюванні з нагоничами (облавному полюванні) – субота та неділя, а за наявності стійкого снігового покриву – всі дня тижня.


Ну, безумовно, наказ підписується керівником користувача мисливських угідь, який видав наказ за формою:

Голова президії ради
Сидорівської районної
організації УТМР-
Директор МРГ М.В. Сидоренко


З метою встановлення, кому ж таки надані мисливські угіддя у користування, звернувся з безкоштовним зверненням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мінюсту України, де й встанови, що є у підпорядкуванні районної організації УТМР відповідне мисливсько-рибальське господарство. Тому, скоріш за все, мисливські угіддя надавалися у користування МРГ! А наказ у такому випадку директор МРГ і повинен підписувати! Але, так как директор МРГ є одночасно головою президії ради райорганізації УТМР, то надрукував і другу посаду через "-".

Прошу всіх звернути увагу на те, що наказ безумовно повинен підписуватися саме керівником користувача мисливських угідь. Згідно із статтею 21 БЗ, ведення мисливського господарства здійснюється користувачами мисливських угідь, а також не допускається користування мисливськими тваринами та ведення мисливського господарства без оформлення відповідних документів у встановленому цим Законом порядку. А згідно із тлумаченнями статті 1 цього Закону користувачі мисливських угідь - спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь. На що тут слід звернути увагу? Якщо, наприклад, обласний орган місцевого самоврядування – обласна рада надала у користування мисливські угіддя Сидорівській організації УТМР, то голова президії Сидорівської районної ради УТМР не може бути автоматично керівником користувача цих угідь, його треба призначити одночасно (головним, страшим) мисливствознавцем. А деякі районні чи області організації УТМР створюють спеціалізоване підприємство для ведення мисливського господарства (наприклад – МРГ – мисливсько-рибальське господарство), якому і надаються мисливські угіддя у користування. Тоді наказ повинен видавати керівник МРГ, так як у такому випадку МРГ є користувачем мисливських угідь. Все це треба враховувати! І уважно читати рішення місцевої обласної ради, щоб чітко знати, кому ж таки цим рішенням надані мисливські угіддя у користування!

Ну, й останнє, що треба визначити. Частина друга статті 19 БЗ, як ми вже зазначали, встановила, що строки та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь, але за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості. Тому такі накази повинні бути погоджені місцевими обласними управліннями лісового та мисливського господарства та обласними державними адміністраціями.

Порядок погодження документів також регламентований нормативно-правовими актами, зазначеними на початку цієї статті. За їх приписами, гриф погодження зазначається лише у кінці документа, після підпису посадової особи, яка його видала, за такою формою:

ПОГОДЖЕНО
Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства
ПОГОДЖЕНО
Львівська обласна державна адміністрація
Безумовно, краще, якщо такі погодження будуть мати не тільки печатку вище поіменованих організацій, а також назви посад, ініціали та прізвища посадових осіб цих органів та дату погодження.На мою думку, зазначати у своєму наказі всі приписи Базового Закону та Статуту УТМР сенсу немає – і мисливці, і посадові особи користувачів мисливських угідь, і, власне, всі громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов’язані виконувати вимоги законодавства України на її території, а вимоги Статуту УТМР виконувати та враховувати під час користування мисливськими угіддями, наданими у користування УТМР, будівлями та майном, що є власністю цієї організації чи перебувають у їх користуванні. При цьому всім відомо, що незнання закону не звільняє порушника від покарання. І, головне, всі повинні пам’ятати, що пункт 7 частини першої статті 20 БЗ встановлює, що «полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання» відповідно до законодавства кваліфікуються як незаконне полювання, а особи, винні у незаконному полюванні, несуть відповідальність згідно із законами (це вже частина друга статті 20 БЗ).

Аналізуючи наказ, який надав нам керівник одного із користувачів мисливських угідь, можна звернути увагу на те, що у одному із пунктів наказу називаються деякі види тварин (у першу чергу птахів) чисто українськими назвами, які застосовуються в наш час в України. Не сперечаючись із фахівцями української мови та науки, хочу все ж звернути увагу у першу чергу фахівців мисливського господарства, що у Базовому Законі, наприклад, у частині першій статті 19, ці українські назви до цього часу не виправлені на сучасний лад. Тому пропоную уважно прочитати, як ми виписали пункт 1.1.1 запропонованої мною редакції проекту наказу: там, наприклад, сказано про добування гаги звичайної або пухівки (перша назва виду - гага звичайна – стара, але до цього часу чинна у законодавстві, а пухівка - поновлена українська назва виду, але до цього часу не включена до БЗ). Через такі розбіжності у науці, мовознавстві та законодавстві ми й запропонував своє бачення, як вирішити таке непорозуміння на сучасний момент.

Сподіваюся, для початку нашої розмови та для вирішення деяких проблем, що стоять перед посадовими особами користувачів мисливських угідь, а також таких, що можуть заважати полювати нашим мисливцям, ми у цій статті висвітлили достатньо. Безумовно, проблеми вирішаються цією статтею не всі. Деякі я бачу й сам, але поки що, думаю, треба зрозуміти та засвоїти й цей масив відомостей.

Всіх бажаючих (керівників користувачів мисливських угідь, мисливців, фахівців не зовсім) запрошую до конструктивного діалогу та дискусії.Володимир Яковлєв,

керівник апарату Громадської

спілки «Всеукраїнська асоціація

мисливців та користувачів

мисливських угідь»
 
Останнє редагування:
Нижче надаємо приклад розпорядчої частини проекту нашого наказу:
З Вашого дозволу питання та правки з аргументацією, іншим шрифтом по тексту.
1. Установити на території мисливських угідь, наданих у користування Сидорівській районній організації УТМР:

1.1. Такі строки полювання:

1.1.1. На норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної або пухівки, лутка або креха малого, крохалів або крехів середнього та великого, черні червонодзьобої, нерозня, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, кулика-довгонога або ходулочника, чоботаря або шилодзьобки, кроншнепів або кульонів тонкодзьового, великого та середнього, чайки, лежня, дерихвоста, пісочників або зуйків великого або галстучника, малого, товстодзьобого, коловодників ставкового або поручайника, болотяного або фіфі та лісового або чорниша, крем’яшника, перевізника або набережника, плавунців плоскодзьбого та круглодзьобого, баранця великого, курочки водяної, пастушка), голубів (крім голуба-синяка) – від 18 години 10 серпня до 23 листопада 2019 року включно. Додатково тільки для власників собак, які мають паспорт на собак мисливських порід
(НЕ МАЄ затвердженого переліку порід мисливських собак! Це факт. Я своєму Шаркові також випишу паспрот від імені свого підприємства, бо в мене в статуті прописано ведення мисливського собаківництва та поставлю свою печатку! По по факту ВСІ порушують Закон. Читємо ст. 6 ЗУ Про мисливське господарство...Порядку видачі паспортів...ДКЛГУ так і не розробило), від 2 жовтня вказаного року дозволяється полювання у середу за наявності окремих відстрільних карток. На вищевказані виді пернатої дичини, на яких дозволено полювання, у період від 24 листопада до 31 грудня 2019 року дозволено полювання в суботу та неділю за наявності у мисливця відстрільної картки на добування пернатої дичини та лише у разі одночасної наявності відстрільної картки на добування хутрових звірів. При цьому у суботу у цей період дозволяється полювання на пернату дичину лише на великих водоймах, а саме: (або надати список таких великих водойм, або вказати площу, від якої водойма вважається великою, - В.Я.); Дуже спірний момент. Площу визначати згідно якого документу. Вона у всих буде різною. По факту! По паспотру водного об`єкту, по землевпорядній документації...

1.1.2. На зайця-русака – від сходу сонця 24 листопада до 5 січня 2019 року включно, лише у польових угіддях. Дуже спірний момент! Як і хто визначає що відноситься до польових угідь! Їх межі в натурі. Як приклад. В держлісфонді є також польові угіддя - біогалявини...

1.2. Такі дні полювання:

1.2.1. На пернату дичину – субота та неділя, а для власників собак, які мають паспорт на собак мисливських порід, дозволяється додатковий день – середа у строки та порядку, вказаних у п. 1.1.1 цього наказу;

1.2.2. На копитних при колективному полюванні з нагоничами (облавному полюванні) – субота та неділя, а за наявності стійкого снігового покриву – всі дня тижня;

1.2.3. На зайця-русака – неділя;

1.2.4. На лисицю у січні та лютому 2020 року – всі дні тижня, але у присутності працівника єгерської служби господарства;

1.2.5. При індивідуальному полювання на всі види мисливських тварин за спеціальною відстрільною карткою – всі дні тижня.

1.3. Такі особливості полювання:

1.3.1. Добування вовка,
лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється за наявності спеціального дозволу на добування цих видів, а також - за наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин;

1.3.2. Полювання на пернату дичину та хутрових звірів дозволяється лише з використанням набоїв, спорядженими шротом діаметром не більше 5 мм (№ 0000);

1.3.3. У разі проведення індивідуального полювання або колективного полювання без наявності розпорядника, забезпечення відміток про час, місце полювання та добуту дичину у контрольних картках обліку добутої дичини та порушень правил полювання, а також у дозволах на добування покладається на кожного мисливця особисто.

1.4. Такі норми добування (відстрілу) за день полювання мисливських тварин (голів) одним мисливцем:

1.4.1. Зайця-русака – 1;

1.4.2. Пернатої дичини норма добування визначається щорічно наказом Міністерства екології та природних ресурсів, але не повинна перевищувати для:
Вважаю необхідне посилання на Наказ Мінприрроди!

качок – 5; лисок – 6; куликів – 10; голубів – 10; перепелів – 15; куріпок – 3;

1.4.3. Норми добування (відстрілу) єнотовидного собаки, лисиці, шакалу та вовка не лімітовані.

2. Єгерській службі Сидорівської районної організації УТМР:

2.1. Допускати до полювання лише:

2.1.1. Мисливців, які мають документи на право полювання, визначені приписами статті 14 Закону, а мисливців-членів УТМР – якщо вони також сплатили щорічні членські внески. Члени УТМР, які не сплатили щорічні членські внески, можуть допускаються до полювання на умовах, за якими до полювання у мисливських угіддях, наданих у користування організаціям УТМР, допускаються мисливці, які не є членами УТМР;

2.1.2. Мисливців із собаками мисливських порід, що мають відповідний паспорт, визначений абзацом шостим частини першої статті 14 Закону;

2.2. Не допускати до полювання мисливців у разі заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, що підтверджується наявністю щодо них вмотивованих постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2.3. Сезон полювання починати з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району згідно із Законом України «Про ветеринарну медицину»;

2.4. Суворо дотримуватися пропускної спроможності мисливських угідь.

2.5. Видавати мисливцям дозволи на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільні картки) із обов’язковим зазначенням у них дати та місця проведення полювання, а також відомостей про мисливця, забезпечуючи дотримання порядку видачі, повернення та обліку дозволів на добування, а також обліку добутої дичини;

2.6. Забезпечити перед полюванням реєстрацію мисливців і проведення інструктажів мисливців з правил безпеки при проведенні полювань і порядку організації та проведення полювання.

2.7. У разі проведення колективного полювання з нагоничами (облавного полювання) у якості розпорядника полювання, перед початком полювання визначати нагоничів, проводити їх інструктаж та призначати старшого серед нагоничів.

2.8. Забезпечити здійснення відміток у контрольних картках обліку добутої дичини та порушень правил полювання, а також у дозволах на добування під час проведення колективного полювання з нагоничами (облавного полювання).

2.9. Вживати заходів з охорони мисливського фонду від порушників правил полювання, а також щодо дотримання мисливцями правил полювання, норм добування мисливських тварин та техніки безпеки та дотримання правил пожежної безпеки у співпраці з територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного агентства лісових ресурсів України та Національної поліції України.

2.10. Довести цей наказ до початку сезону полювання 2019-2020 років до відома голів первинних організацій УТМР, зацікавлених державних органів та громадськості, а також розмістити його копію у загально доступному місці приміщення районної організації УТМР для ознайомлення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
Останнє редагування модератором:

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Зауваження до п. 1.4.2: я спочатку хотів надати реквізити наказу Мінприроди, але потім не став, виходячи із того, що більше ніж у наказі Мінприроди мисливців не можуть добувати. Наказу ще немає, тому й посилатися не на що... Розумію, що без наказу Мінприроди й накази користувачів погоджуватися не повинні. Але, на жаль, Мінприроди так довго видає такі накази останніми роками, що навіть державні органи почали погоджувати накази користувачів, не очікуючи, коли міністерство прокинеться!
А користувачу нічого не залишається, як встановити свої обмеження, які фактично відповідають нормам попередніх наказів міністерства та не змінюються багато років.
Пункт 1.1.2: Думаю, це проблеми не користувача, а законодавця, а також Мінагрополітики: хто їм забороняє визначити, що таке лісові, польові та водно-болотні угіддя? У Законі є, мабуть, 6 (шість) посилань, які мають термін "польові", але - жодного трактування!
Якщо у центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства руки до цього не доходять, Асоціація може допомогти.
Пункт 1.1.1: У нас в БЗ ключова фраза щодо собак - "які мають паспорт на собак мисливських порід". Паспорт є - закон іншого і не вимагає! Інше - знову до Мінагрополіти, а ми - готові й раді допомагати!!!
Щодо "спірного моменту" - великих водойм. У наказі. який я брав за зразок для аналізу і виправлення, ця фраза звучала так: "( Полювання у суботу на пернату дичину тільки на великих водоймах)". На жаль, в мене списку таких водойм немає, тому в мене ця частина пункту незавершена: так є або пропозиція перерахувати такі водойми (я написав: "а саме: (або надати список таких великих водойм, або вказати площу, від якої водойма вважається великою, - В.Я.)). Тобто, то не норма наказу, а моя пропозиція до нього, тобто пункт треба, безумовно, доопрацьовувати!).
 

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Шановні колеги! Встановив, що мисливські угіддя надавалися у користування Мисливсько-рибальському господарству, тому зробив правки до назви господарства та у підписі керівника МРГ. Ось про такі нюанси я й висловлювався у нашій розмові!
 

Володимир Яковлєв

Moderator
Команда форуму
Сьогодні обіцяли надати рішення обласної ради про надання у користування мисливських угідь, проект наказу якому ми аналізуємо. Бо керівник користувача стверджує, що угіддя надавалися такі районній організації УТМР.
Будемо вивчати документи та аналізувати проект наказу далі.
 
Зверху